top of page

Vorming Omgaan met trauma in de leefgroep

Een tweedaagse basisvorming in traumasensitieve zorg binnen leefgroepwerkingen 

Voor wie?

Hulpverleningsorganisaties met een leefgroepwerking binnen de Integrale Jeugdhulpverlening (met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar)

In deze tweedaagse vorming wordt een stevig kader aangereikt om binnen leefgroepen aan de slag te gaan met kinderen en jongeren die traumatische ervaringen hebben meegemaakt.

Het vraagt een grondige kennis en geoefende competenties om als hulpverlener gepast te kunnen omgaan met kinderen die emotionele kwetsuren met zich meedragen. Deze kwetsuren hebben namelijk grote gevolgen voor het functioneren van het kind, met name wat betreft emotieregulatie, gehechtheid, sociale contacten, mentaliserend vermogen en impulscontrole. Kinderen en jongeren die in een leefgroep terechtkomen hebben vaak relationele kwetsuren opgelopen binnen hun thuiscontext. Het is dus van groot belang dat leefgroepbegeleiders voldoende notie hebben van trauma om voldoende afgestemd te zijn op de noden van deze kinderen. 

Met deze vorming willen we hulpverleners de nodige theoretische informatie en vooral praktische tools aanreiken, zodat kinderen en jongeren in de leefgroep de beste ondersteuning krijgen, maar zodat ook de hulpverlener zich gesterkt en gedragen kan voelen in zijn job. 

Wat doen we in deze vorming?

We staan stil bij het theoretisch kader omtrent trauma: de definitie van trauma, het effect van trauma op het functioneren van kinderen en jongeren, de verschillende stressresponsen en copingmechanismen.

Daarnaast werken we op een concrete en praktijkgerichte manier:

We focussen op specifieke methodieken die in de dagelijkse werking van de leefgroep kunnen worden geïntegreerd.

We gaan aan de slag met ervaringsgerichte oefeningen, zodat leefgroepbegeleiders (op een veilige manier) eigen blinde vlekken en pijnpunten bij zichzelf leren kennen en kunnen oefenen op stressregulatie.

We passen de theorie en de oefeningen toe op concrete situaties vanuit de leefgroep door middel van casusbespreking.

Lander en Melanie startten beide hun loopbaan als hulpverlener in OOOC 't Pasrel, waar ze jarenlange ervaring opdeden in het werken met kinderen en jongeren in de leefgroep. Intussen verder gevormd als psychotherapeuten, brengen ze hun kennis en ervaring samen in deze vorming, om zowel een stevig theoretisch kader als praktische tools aan te reiken aan collega-hulpverleners!

Heb je interesse in dit aanbod? Of wil je graag meer weten?

bottom of page